Κατάδυση στο Αγκίστρι για πιστοποιημένους δύτες

Κατάδυση στο Αγκίστρι για πιστοποιημένους δύτες

55,00
1
Κωδικός: 0287

Κατάδυση σε επιλεγμένο σημείο στο Αγκίστρι για πιστοποιημένους δύτες (Open Water + Advance Open Water)