Πολιτική επιστροφών - Όροι και προϋποθέσεις

Πολιτική Επιστροφών

 

Η GreeceOnaClick.com (εφεξής «εταιρεία») προωθεί και μεταπουλά εναλλακτικές δραστηριότητες (υπηρεσίες) σε όλη την Ελλάδα.

Η GreeceOnaClick.com συνεργάζεται με επαγγελματίες που διοργανώνουν τις εν λόγω δραστηριότητες (εφεξής διοργανωτές). Αναζητά συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

 

Επιδιώκουμε την επικοινωνία με τους πελάτες μας, για να διαπιστώσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται από τους διοργανωτές – συνεργάτες μας, ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία των πελατών μας στο GreeceOnaClick.com.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι διοργανωτές δεν παρέχουν τις υπηρεσίες που υπόσχονται, διακόπτεται η συνεργασία μαζί τους.

 

Οι εναλλακτικές δραστηριότητες που μεταπωλούνται από την GreeceOnaClick.com από τη στιγμή που δεν είναι φυσικά προϊόντα, δεν μπορούν να επιστραφούν με κάποιο τρόπο.

 

Δίνεται όμως η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

Παρακάτω περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κατά τις οποίες ο πελάτης μπορεί να διεκδικήσει επιστροφή χρημάτων.

 

Ακύρωση με υπαιτιότητα του διοργανωτή

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει προπληρώσει στην εταιρεία μία δραστηριότητα και αυτή ακυρωθεί με υπαιτιότητα του διοργανωτή, ο πελάτης έχει δικαίωμα να διεκδικήσει το σύνολο του ποσού που έχει προπληρώσει.

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει κάνει κράτηση χωρίς προπληρωμή κάποιου ποσού, δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει οποιοδήποτε ποσό για οποιοδήποτε λόγο (πχ αποζημίωση κλπ).

 

Ακύρωση με υπαιτιότητα του πελάτη (Δικαίωμα υπαναχώρησης)

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει προπληρώσει στην εταιρεία μία δραστηριότητα και ο πελάτης υπαναχωρήσει, οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία μέχρι 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δραστηριότητας. Τότε η εταιρεία θα επιστρέψει το σύνολο του ποσού που έχει προπληρωθεί, εκτός αν αναγράφεται κάτι διαφορετικό στην περιγραφή του προϊόντος στη σελίδα της εταιρείας.

 

Η δραστηριότητα δεν πραγματοποιήθηκε όπως περιγραφόταν στη σελίδα GreeceOnaClick.com

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει πληρώσει στην εταιρεία μία δραστηριότητα, αυτή πραγματοποιηθεί αλλά με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή της δραστηριότητας στη σελίδα της εταιρείας τότε ο πελάτης μπορεί να απαιτήσει μέρος ή όλο το ποσό που κατέβαλε, εξηγώντας τους λόγους στην εταιρεία. Η εταιρεία θα εξετάσει την απαίτηση του πελάτη σε συνεργασία με τον διοργανωτή της δραστηριότητας και θα απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα στον πελάτη.

 

Η δραστηριότητα δεν κάλυψε τις προσδοκίες του πελάτη

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει πληρώσει στην εταιρεία μία δραστηριότητα, αυτή πραγματοποιηθεί, αλλά με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πελάτη, μπορεί ο πελάτης να απαιτήσει μέρος ή όλο το ποσό που κατέβαλε εξηγώντας στην εταιρεία τους λόγους. Η εταιρεία θα εξετάσει την απαίτηση του πελάτη σε συνεργασία με τον διοργανωτή της δραστηριότητας και θα απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα στον πελάτη.